Dzierżawa gruntów ornych

Podaje się do publicznej wiadomości, że grunty o numerach 229 w Starych Polaszkach, oraz 185 i 480 w Nowych Polaszkach będą oddane w dzierżawę w wyniku przetargu. Wszystkie informacje dotyczące klasy i powierzchni gruntów dostępne są dla każdego w wydziale ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Kościerzynie. Warunkami w przetargu są: obowiązek opłaty podatku rolnego oraz ubezpieczenia plonów. Oferty można składać osobiście lub pocztowo w zamkniętych kopertach do końca czerwca na adres:

Wydział Ekonomiczny Kurii Diecezji Pelplińskiej

Ul. Biskupa Dominika 11

83-130 Pelplin

Z dopiskiem „Dzierżawa-Stare Polaszki”.

W razie pytań szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu wydziału ekonomicznego  58 536 12 21 w. 322

Zapisz się po nowości!

Liturgia na dziś!