O Parafii

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna codziennie po wieczornej Mszy świętej i wg potrzeb po uzgodnieniu telefonicznym bądź mailowym.

W kancelarii parafialnej możesz:

 1. porozmawiać z duszpasterzem,
 2. zamówić intencje Mszy św.,
 3. otrzymać potrzebne zaświadczenia, metryki, itp.
 4. zgłosić chrzest, ślub, pogrzeb…
 5. poprosić o udzielenie bliskim Sakramentu Chorych
  (w nagłych wypadkach poza godzinami pracy kancelarii).

Sprawy, które załatwiamy w kancelarii parafialnej mają często związek z przełomowymi momentami życia naszego lub naszych bliskich. Poniższe wytyczne zebrano, by ułatwić Ci przeprowadzenie tych spraw, szczególnie gdy kontakt z Parafią bywa raczej sporadyczny.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

CHRZEST

 1. Akt urodzenia dziecka z USC.
 2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka jeśli ślub był poza parafią.
 3. Jeżeli rodzice z dzieckiem mieszkają w innej Parafii, zezwolenie z Parafii zamieszkania na chrzest w naszej Parafii.
 4. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są mogą pełnić funkcję chrzestnych
  Ojcem i matką chrzestną może zostać:
  – każdy(a) kto jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania,
  – przyjął sakramenty: chrzest, bierzmowanie, Eucharystię i ukończył 16 lat,
  – osoba należąca do Kościoła Rzymskokatolickiego prowadząca życie zgodne z wiarą i z wymaganiami Kościoła Rzymskokatolickiego (chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego)
  Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW UDAJEMY SIĘ DO KANCELARII PARAFIALNEJ.

PIERWSZA  KOMUNIA  ŚWIĘTA

 1. Świadectwo Chrztu Świętego (jeżeli miał on miejsce poza naszą parafią).
 2. Udział w przygotowaniu do Pierwszej Komunii św. w naszej Parafii.
 3. Świadectwo udziału w lekcjach religii w szkole (jeżeli dziecko nie uczęszcza do SP na miejscu).
 4. Jeżeli dziecko jest spoza naszej parafii, potrzebne jest zezwolenie na Pierwszą Komunię św. z parafii zamieszkania rodziców i dziecka .Jeżeli dziecko mieszka na terenie naszej parafii a do Komunii przystąpi w innej parafii (np. z klasą) należy złożyć do ks. Proboszcza pisemną prośbę o pozwolenie na Komunię poza parafią miejsca zamieszkania.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 1. Dowody osobiste osób mających zawrzeć związek małżeński.
 2. Odpis zupełny aktu urodzenia z USC
 3. Świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia, jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty.
 4. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.
 5. Zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną.
 6. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne 6 miesięcy) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC.
 7. Osobiste zgłoszenie się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

POGRZEB

 1. Akt zgonu z USC, po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu, a także karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu.
 2. Data i godzina pogrzebu ustalone w Zakładzie Pogrzebowym w porozumieniu z Parafią.
 3. Dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.
 4. Jeżeli zmarły jest spoza naszej Parafii, to potrzebne jest zezwolenie na pogrzeb z Parafii zamieszkania zmarłego.

Zapisz się po nowości!

Liturgia na dziś!