MULTIMEDIALNY PROGRAM EDUKACYJNY KATECHEZA 2.0

Program jest dedykowany katechetom, księżom i wychowawcom pracującym z młodzieżą. Jego celem jest krzewienie wiary katolickiej w młodym pokoleniu i powstrzymanie obserwowanego spadku uczestnictwa w lekcjach religii oraz w praktykach religijnych.

Katecheza 2.0 jest programem edukacyjnym w wysokim stopniu opartym o materiały multimedialne. Są to zwłaszcza materiały wideo zawierające świadectwa, wywiady, historie nawróconych i omówienia ważnych tematów z punktu widzenia katechezy, chrześcijaństwa i rozwoju duchowego za pomocą współczesnego języka i przy pomocy osób znanych wśród młodzieży. Dostępne są w formacie on-line.

Więcej szczegółowych informacji na stronie katechezadwazero.pl

Program zyskał aprobatę bp. Marka Mendyka, przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Patronat honorowy nad projektem objęło też Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zapisz się po nowości!

Liturgia na dziś!