Wskazania w sprawie terminów Bierzmowania i I Komunii Świętej

WSKAZANIA    W    SPRAWIE    TERMINÓW SAKRAMENTU    BIERZMOWANIA   ORAZ    PRZYJĘCIA   DZIECI DO    I   KOMUNII    ŚWIĘTEJ    W   CZASIE    EPIDEMII

  1. Ustalając datę bierzmowania oraz przyjęcia dzieci do I Komunii świętej należy wziąć pod uwagę dobro duchowe, ale również ochronę zdrowia dzieci i ich rodzin. W tym względzie należy przestrzegać zarówno prawa kościelnego jak i państwowego.
  2. W okresie, w którym szkoły pozostają̨ zamknięte, są odwołane wszelkie spotkania duszpasterskie oraz organizacyjne z dziećmi komunijnymi, kandydatami  do bierzmowania i ich rodzicami.
  3. Formację w parafii należy obecnie prowadzić za pośrednictwem Internetu. W tym celu Wydział Katechetyczny Kurii Pelplińskiej przygotował pomoce do sakramentalnej katechezy parafialnej on-line, które można pobrać ze strony Wydziału
  4. Do czasu przywrócenia nauki w szkole odwołane są wszystkie bierzmowania. W tym czasie nie należy również organizować uroczystości I Komunii.
  5. Po decyzji władz państwowych o rozpoczęciu zajęć w szkołach, należy przewidzieć okres co najmniej 10-dniowego bezpośredniego przygotowania dzieci do spowiedzi świętej oraz I Komunii świętej.
  6. Przygotowanie, o którym w nr. 5 nie oznacza dziesięciu codziennych spotkań, a jego początek należy liczyć od dnia ponownego rozpoczęcia nauki w szkole.
  7. W lipcu i sierpniu uroczystości I-Komunijne nie są organizowane.
  8. Proboszcz może już teraz podjąć decyzję o przeniesieniu uroczystości I Komunii świętej na jesień, zachowując przy jej organizacji niniejsze normy.
  9. Należy powstrzymać się od mnożenia indywidualnych lub rodzinnych uroczystości  I-Komunijnych. Jeśli z powodów epidemii będzie taka konieczność, odpowiednia decyzja zostanie podjęta na początku września 2020 r.
  10. Odnośnie do terminów sakramentu bierzmowania, kiedy władze państwowe odwołają lub rozluźnią obecne zakazy dotyczące zgromadzeń i liczby uczestników liturgii, zostanie opublikowany zaktualizowany kalendarz księży biskupów.

Zapisz się po nowości!

Liturgia na dziś!