Zaproszenie na Forum Diecezjalne Online

Dzień Pięćdziesiątnicy to dzień narodzin Kościoła. Wówczas wspólnota uczniów Chrystusa otwierała się na moc zstępującego Ducha Świętego. Również i my, żyjący dziś, tu i teraz pragniemy być otwarci na Jego działanie i charyzmaty. Pragniemy, by tchnienie Bożego życia odnowiło nasze życie, życie naszej diecezji, parafii, kapłanów i osób konsekrowanych, by odnowiło naszych wiernych zaangażowanych w działalność ruchów, stowarzyszeń i wspólnot, ale również odnowiło i tych, którzy zbłądzili na drogach ziemskiej pielgrzymki. Zainicjowane w niektórych parafiach Seminaria Odnowy Wiary, rekolekcje kerygmatyczne, formacja świeckich posługujących w Szkole Animatorów i Liderów są tego dobrym początkiem…

Ufam i wierzę, że wszystkim nam zależy, aby nasze parafie i cała diecezja były żywą wspólnotą Kościoła. Dlatego pragnę bardzo serdecznie zaprosić Cię, Siostro i Bracie, byś pozwolił porwać się Duchowi Świętemu i z nowym zapałem podjął zadanie, jakie Pan Jezus z wielkim zaufaniem powierzył każdemu z nas na chrzcie świętym.

Ponieważ nie możemy się spotkać – tak jak planowaliśmy – w naszym diecezjalnym wieczerniku, w pelplińskiej katedrze, a nawet w skrytości ducha myślałem o pamiętnej Górze św. Jana Pawła II, to jednak pragniemy być razem, we wspólnocie, tak jak to miało miejsce w minionych tygodniach, poprzez bezpośrednią transmisję Mszy Świętej i wspólnej modlitwy o dary Ducha Świętego, którą przeprowadzimy 30 maja br. za pośrednictwem Radia Głos i Internetu.

Zapraszam więc do modlitewnego przygotowania w naszych domach, a później do wspólnej modlitwy w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Hasłem przewodnim tego spotkania są słowa: „U źródła łaski”, aby podkreślić, że Chrystus działający w Kościele jest źródłem wody żywej i tylko On może zaspokoić wszelkie pragnienia serc ludzi, którzy zechcą zaczerpnąć z tego Źródła.

Niech wspólna modlitwa pozwoli nam doświadczyć Kościoła, który pod przewodnictwem Papieża budzi siebie i innych do żywej wiary.

Licząc na Wasze uczestnictwo w tym wydarzeniu z serca błogosławię.

 Wasz Biskup
+ Ryszard Kasyna

Zapisz się po nowości!

Liturgia na dziś!