Grupy parafialne

Ministranci

Kim jest ministrant?


Odpowiedzi pewnie pojawia się wiele. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do Mszy świętej, a także pomaga po jej zakończeniu. Ministranta można określić jako tego, który niesie znaki, przedmioty, które są niezbędne do sprawowania liturgii. Jednocześnie, każdy należący do tego zaszczytnego grona młodych ludzi sam powinien stawać się znakiem przez przykład swojego życia. Łacińskie słowo “ministro, ministrare” znaczy “służyć, usługiwać”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej. Strój liturgiczny ministranta , podobnie jak szaty kapłana podczas sprawowania liturgii, pokazują wierzącym, że zgromadzenie w Kościele nie jest zwyczajnym zgromadzeniem, lecz jest szczególną wspólnotą wierzących w Chrystusa. Uczestniczyć w liturgii jest równoznaczne z tym, iż trzeba współdziałać i współtworzyć ją, czyli trzeba się w pełni zaangażować.

Być ministrantem to wyróżnienie i zaszczyt oraz gotowość do podjęcia dodatkowego wysiłku, aby służyć Bogu.

Liturgiczną Służbę Ołtarza pełnią w naszej misji ministranci, którzy posługują przy ołtarzu w czasie mszy świętych i nabożeństw. Mamy więc kilkudziesięciu ministrantów, którzy pełnią służbę ołtarza w 6 kościołach Hamburga w czasie mszy św. sprawowanych w języku polskim. Do posługi tej mogą się zgłaszać chłopcy i dziewczęta, którzy byli już przyjęci do I Komunii św.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z ks. Proboszczem mgr Robertem Mikulskim.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wypełnianie obowiązków przez naszych ministrantów jest utrudnione, chociażby ze względu na dużą odległość, jaka często dzieli ich domy od kościoła oraz ze względu na liczne zajęcia szkolne i pozaszkolne. Tym bardziej jesteśmy z nich dumni i wdzięczni im za ich służbę przy ołtarzu. Dziękujemy również rodzicom za umożliwienie im tej posługi przez przywożenie ich do kościoła, a także dziękujemy za każde słowo zachęty i przypomnienia o tym zaszczytnym zadaniu, skierowane do swoich pociech! Bóg zapłać!

MODLITWY MINISTRANTA

Modlitwa przed Mszą świętą

Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją.
Do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu o łaskę skupienia,
aby myśli moje były przy Tobie,
aby oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie.
Amen.

Modlitwa po Mszy świętej

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,
spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Zapisz się po nowości!

Liturgia na dziś!