O Parafii

Kościół filialny w Nowych Polaszkach

W 1842 r. Niemcy, którzy zamieszkiwali w tym czasie Nowe Polaszki, wnieśli świątynię ewangelicką o konstrukcji słupowo – ramowej. Jest to budynek trójnawowy z transeptem o ramionach zamkniętych prostokątnie i kalenicach równych wysokości nawy. Prezbiterium zamknięte prostokątnie z zakrystią na osi. Od frontu można zauważyć wieżę posadzoną na nawie. W późniejszym okresie świątynia ta została przekształcona w kościół katolicki.

Zapisz się po nowości!

Liturgia na dziś!